chainels

CHAINels

CHAINels verzorgt de interne communicatie voor grote groepen bedrijven, zoals winkelgebieden, bedrijventerreinen en verzamelgebouwen. Ondernemers kunnen met het platform CHAINels en app eenvoudig met elkaar communiceren en samenwerken. Een ledenlijst wordt binnen een uur een online community, waaraan iedereen kan deelnemen. Ondernemers dienen te allen tijde met minimale inspanning te kunnen profiteren van het collectief waarvan zij onderdeel zijn.

Na onderzoek aan de TU Delft en in de praktijkomgeving is gebleken dat de potentie van bedrijfscollectieven niet optimaal benut wordt. Dit is mede te wijten aan het feit dat het bij huidige communicatiemiddelen aan structuur en laagdrempeligheid ontbreekt.

Het team van CHAINels wil op dit vlak een nieuwe standaard zetten, en de lat ligt hierbij hoog: "Binnen vijf jaar wil CHAINels de internationale standaard zijn op het gebied van B2B groepscommunicatie.

Oprichters

erwin

Erwin Buckers

willem

Willem Buijs

sander

Sander Verseput

Andere startups

Keep in touch with us!

Copyright © 2015 Rotterdam Internet Valley / All rights reserved.