idmc

IDMC

IDMC heeft samen met het Erasmus MC een geautomatiseerd surveillance systeem (IDM - surveillance) ontwikkeld die patiënten met een ziekenhuisinfectie snel en efficiënt kunnen opsporen.

Dit systeem maakt een ziekenhuis brede detectie en registratie van ziekenhuisinfecties mogelijk met minder inspanning en hogere betrouwbaarheid dan conventionele technieken. Hierdoor komen (integrale) prestatiecijfers beschikbaar zodat interventies doelmatiger uitgevoerd kunnen worden. Het systeem maakt snel en efficiënt handelen in acute situaties mogelijk waardoor problemen in een vroeg stadium in de kiem gesmoord kunnen worden. Hierdoor kan grote schade door ziekenhuisinfecties wordt voorkomen.

Oprichters

arjan

Arjan Veenman

Andere startups

Keep in touch with us!

Copyright © 2015 Rotterdam Internet Valley / All rights reserved.